Karel Petřík: My kacíří moravští a čeští

KOMENTÁŘ

Nevím, kde se to sousloví vzalo, ale je zde agresivní vlastenec, případně vlastenectví. Označení fašista se hromadným používáním opotřebovalo a tak je tady tato neotřelá novinka.

29. srpna 2021 - 07:00

Vysvětlováním, co to vlastně znamená, se uživatelé nebudou jistě zdržovat. Slovo agrese nás děsí ze všech koutů světa, budí odpor a strach. Agresivní vlastenec se tak stává stvůrou i nestvůrou a každá strana, která se k vlasti hlásí nebo se jí nezříká, je prostě nevolitelná. Přesto je těm stranám, které se k vlasti hlásí, nebo našly dokonce odvahu vlastenectví zmínit ve volebním programu toto vyčítáno jako zneužití něčeho – co ale nikdo nechce. Majitelé pravdy tak získali novou mírovou zbraň a ti, co si myslí, že v sobě nosí zbytky lásky ke své zemi, našli důvod, proč ty agresivní vlastence nevolit. Patrně nakonec dojdou k závěru, že vlastenkou v tom správném dnešním vidění je p. Pekarová a p.Richterová, protože přece Evropa je naše vlast. Tito vlastenci budou na stará kolena přemýšlet o svém podílu na zničení země, která byla dříve jejich vlast.Spisovatelka Lenka Procházková našla pro agresivní vlastence výraz, který je dnes definuje mnohem lépe: KACÍŘI. Kacíř – člověk zavržený nositeli pravé víry a popravený, většinou upálením, mocí světskou. Kacíř – člověk s nepatrnou šancí obhájit své myšlenky a postoje, protože je ukřičen pravověrnými, jeho kosti jsou roztlučeny, rozprášeny nebo hozeny do řeky mocí výkonnou. I když zatím popravujeme i umlčujeme mediálně, je dnes slovo kacíř pro vlastence nejvhodnější.

Těžko v sobě hledám víru v záchranu. Nahradilo ji asi svědomí, které nechce být zatíženo zbabělostí, se ani nepokusit o odpor. Marně přesvědčuji sám sebe, že vlast měli a milovali i moji předci v době, kdy tvořila část Rakouska nebo Rakouska-Uherska. Rok 1918 jen vykolíkoval plochu a umožnil vlastní správu a hospodaření na ní. Má vlast by zůstala mou, i kdyby se to nestalo. Možná by vzkvétala i jako součást Rakouska-Uherska, tak proč tedy ta obava z katastrofy? Jenže: Němci své plány nás odsunout jinam nestačili uskutečnit. Sověti byli rádi, že jsme, kde jsme, stačilo jim, že posloucháme. Ale ti, co dnes připlouvají, nás mohou zničit všechny i naše přátele a staré nepřátele. My i oni jsme ztratili lásku k vlasti, svobodě a odvahu je bránit. A oni (ti co přicházejí a připlouvají), jsou toho plodem! Pokusme se my, ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ KACÍŘI, tento evropský úděl na našich hranicích zastavit!!!

Karel PetříkAnketa

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano 50%
transparent.gif transparent.gif
Ne 25%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 25%
transparent.gif transparent.gif